ایجاد اشتغال شایسته، کلیدواژه راه اندازی مرکز توانمندسازی بانو امامی

کورش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان در بازدید از مرکز توانمندسازی بانو امامی ضمن تایید و تاکید بر چشم انداز راهبردی مرکز توانمندسازی بانو امامی مبنی بر (ایجاد اشتغال شایسته برای بانوان) در جلسه بررسی راهبردهای اجرائی این مرکز گفت: مزیت رقابتی این مرکز نسبت به فعالیت هائی که تاکنون در شهر…