نشست پایانی روسای کمیسیون های گردشگری شوراهای اسلامی کلان شهرها

نشست پایانی روسای کمیسیون های گردشگری شوراهای اسلامی کلان شهر ها با حضور غاداهیجاوی رییس آسیا واقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی

بازدید دکتر نوروزی از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

بازدید دکتر قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان در دومین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم غادا هیجاوی

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم « غادا هیجاوی » رئیس منطقه آسیا واقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی دریازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان

نشست تخصصی استفاده ازظرفیتهای سفارت خانه ها در حوزه گردشگری و صنایع دستی

نشست تخصصی استفاده ازظرفیتهای سفارت خانه ها با موضوع راه کارهای ورود صنایع دستی وتوسعه گردشگری ایران دربازارهای جهانی

دعوت مسئولین اصفهان برای حضور در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

مسئولین اصفهان از همه هموطنان و مردم شریف ایران برای شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان، به عنوان بزرگ ترین رویداد حوزه توریسم در شهرگنبدهای فیروزه ای دعوت به عمل می آورند.

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با دکتر امید حقیقت

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با دکتر امید حقیقت مشاور توریسم درمانی وسلامت سازمان میراث فرهنگی کشور یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان (IITE) (۲۸ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۸)